• Kivehető fogpótlá
  Kivehető fogpótlá

  Szakértelem a fogpótlásban
  Természetes hatású, mások számára észrevehetetlen fogpótlások

  Bejelentkezés
 • Kivehető fogpótlás
  Kivehető fogpótlás

  Szakértelem a fogpótlásban
  Természetes hatású, mások számára észrevehetetlen fogpótlások

  Bejelentkezés

Kivehető fogpótlások

//

Kivehető fogpótlás

Kivehető fogpótlás –  az a pótlás, amely a maradó fogakhoz és a nyálkahártya csont alapzatához oldható módon rögzül, így a páciens maga is könnyen ki tudja venni. A kivehető lemezes fogpótlás a szájban még helyet foglaló fogak függvényében lehet részleges vagy teljes fogpótlás.

Teljes kivehető lemezes fogpótlás

Rendelőnkben készítünk teljes kivehető fogpótlást is, mely fogatlan szájba készül (ismertebb nevén kivehető fogsor). Az ilyen megoldásoknál a rögzítettséget tekintve a felső állcsont anatómiai viszonyai, valamint a szájpadlás szívóhatása kedvező feltételeket teremtenek a fogsor helyben tartására. Alsó fogsor esetén viszont a gyakran kedvezőtlen anatómiai viszonyok miatt stabil fogsor készítése igen nehéz. De természetesen ilyen esetben is találunk megoldást az Ön számára!


Rendelőnkben kifejezetten figyelünk arra, hogy az Ön igényeinek, rendelkezésre álló csontállományának és anyagi lehetőségeinek megfelelő alternatívát válasszunk, közösen.
Ma már számtalan fogpótlás áll rendelkezésre, így ezen az oldalon egy általános tájékoztatót állítottunk össze Önnek, hogy tájékozódhasson a lehetőségekről.

Részleges lemezes fogpótlás
Ebben az esetben a szájban még található fog, amely(ek) nagymértékben megnövelik a fogpótlás stabilitását.
A pótlások anyaga fém és műanyag kombinációja, ezért a mindennapi gyakorlatban fémlemezes fogpótlásoknak nevezi őket a szakirodalom. Előnyük, hogy a pótlás vékony, az alaplemez mérete csökkenthető, ezért a megszokási idő jelentősen lerövidül, kevésbé zavarja az ízérzékelést. A fogpótlás a maradó fogakhoz kapcsokkal, ún. finommechanikai rögzítőeszközök segítségével, vagy teleszkóprendszerekkel kapcsolódhat.

Az utóbbi két esetben mindig kombinált fogpótlás készül, mely áll egy rögzített és egy kivehető részből. Iyenkor a meglévő fogak száma kevés, vagy elhelyezkedésük miatt lehetetlen egy teljesen rögzített híd elkészítése.

Mik azok a finommechanikai rögzítőeszközök?
Ilyenek pl. a csúsztatók, a merevítőrudas elhorgonyzások, melyek nagyon pontos szerkezetek. Egyik részét a fix fogpótláshoz rögzítik, másik részét a kivehető fogpótlásba építik. Ezen eszközök részei úgy illeszkednek egymáshoz, mint kulcs a zárba, ennek köszönhetően jobb rögzítést biztosítanak, és esztétikailag is sokkal kedvezőbbek, mint a kapcsok, mivel szájnyitáskor nem láthatók.

Mik azok a teleszkóprendszerek?
A rögzítés hatékonyságának növelésére szolgálnak, a fogászatban leggyakrabban a kivehető protézisek stabilitásának fokozására használjuk őket. Készítésének alapfeltétele, hogy a szájban még legyen megfelelő számú és állapotú fog. A teleszkóp-rendszerek két részből épülnek fel: a primér korona a meglevő lecsiszolt fogra készül és arra cementtel rögzül, míg a szekundér rész a kivehető fogsorban helyezkedik el és a primér résznek pontos negatív mása. A primér és a szekundér rész illeszkedik egymásba, a rögzítés hatékonyságát az egymással súrlódó koronafalak biztosítják.

 • K.L.

  A rendelőben, véleményem szerint szakmailag magas minőségű munkát végeznek és a Doktor úr rendkívül emberközpontú, barátságos. Ráadásul mindig pontos tájékoztatást kaptam a kezelés menetére vonatkozóan.

  K.L.
 • T.M.

  A Hargitai Dental Esztétikai Fogászat és Fogpótlás Centrumot nyugodt szívvel ajánlom minden kedves ismerősömnek, hiszen minden alkalommal pontos, megbízható, udvarias ellátásban volt részem.

  T.M.
 • Régóta járok a Doktor Úrhoz és minden alkalommal elégedetten távoztam az orvosi székből, hiszen minőségi kiszolgálást kaptam korrekt áron. Rugalmasság, profizmus, gyorsaság jellemzi a csapatot!

  SZ. M.

Hasznos információk

összes megtekintése

A fogpótlás története

A legelső, kezdetleges fogpótlásokat az emberiség korai történetében feltehetően nem a funkcionalitás helyreállításának érdekében alkalmazták, sokkal inkább az emberi hiúság vezérelte létrehívásukat. Igyekeztek a foghiányt leplezni ezekkel a megoldásokkal, mivel sok esetben büntetésként, megbélyegzésként szerepelt a fogak kihúzása. Az első régészeti leletek, melyek fogpótlásokra utalnak az egészen korai időkből származnak.

Egyiptom, Fönícia, a görögök és a rómaiak

Egyiptomi múmia szarkofágjában találtak fából készült, fogat mintázó pótlást, míg izgalmas lelet egy etruszk sírból származó 9 tagú, állati fogból álló aranyba foglalt hidas pótlás. Időszámításunk előtti negyedik századból származik az a föníciai sírban talált pótlás, mely két alsó metszőfogat pótol akként, hogy eredeti emberi fogakból áll, és aranydróttal rögzítették őket a szomszédos, saját fogakhoz.

A görögök ugyan a szó szorosabb értelmében nem használtak fogpótlásokat, ugyanakkor a mozgó fogak rögzítésére, illetve állkapocstörésnél aranydrótot alkalmaztak a megfelelő rögzítés érdekében. Erről írásos emlékünk is van, hiszen Apollonius (i. e. 100) az állcsonttörés ellátását írásban is megörökítette: „Miután a tört végeket egymáshoz igazítottuk, aranydróttal kell a határoló, szomszédos fogakhoz rögzíteni, mindaddig, míg a törtvégek egybeforrnak”.

A rómaiak már nagyon fejlett fogpótlási technikával rendelkeztek. Feltehetőleg az aranyművesek, esztergályosok is részt vettek a műfogak készítésében. Egyes adatok arra utalnak, hogy kereskedésekben is be lehetett szerezni a “szükséges” pótlásokat. Irodalmi forrás is tanúsítja, hogy a rómaiak körében igen elterjedt volt a mesterséges fogpótlás. Martialis gúnyverse így szól:

„Laecanianak fehér foga van, Thaisnak barna;
Hogy van ez? Az egyiké hamis, a másiké valódi.”

Fogpótlási érdekességek a világ minden tájáról

A fogpótlásokról a Talmud is említést tesz, a zsidó törvények bár tiltják, hogy a nők szombati napon ékszert viseljenek, ez alól kivételt képeztek a nők műfogai. A sokszor aranyból készül pótlásokat a nők szombatonként is viselhették, ám azokat nem volt szabad mutogatniuk.

A hinduk aranydrótokkal rögzítették a mozgó fogakat, míg az arab kultúrkörben a fogakat marhacsontból készült faragványok pótolták, melyeket szintén aranyrögzítéssel fixáltak az ép fogakhoz. Az eszkimók pedig faragott rozmáragyarral pótolták hiányzó fogaik.

Fogpótlások és a reneszánsz

A kezdetleges fogpótlások anyaga ebben a korban is változatos volt: keményfa fogak arany bevonattal, bálnacsont, rozmáragyar, marhacsont, de nem volt ritka az emberi hullákból eltávolított fogakból készült pótlás sem. Ezek a pótlások azonban kielégítő eredményt nem nyújthattak, főként esztétikai megoldásoknak számítottak, illetve a foghiány okozta beszédhibák korrigálása volt a céljuk.

Hátrányuk volt az is, hogy könnyen repedtek, törtek és bizony a kellemetlen szagokat, ízeket is magukba szívták.

„Áttörés” a fogpótlásban: porcelán és kaucsuk

1808-ban egy Fonzi nevezetű párizsi fogorvos volt aki először készített porcelánból egyes fogpótlást. A fogakat aranyból készített szájpadlemezhez rögzítette, így azok már a rágást is segíteni tudták. Tőle származik az a megoldás is, ami ebben az időben korszakalkotónak számított, hogy a porcelánfogak hátába platinaszögeket helyezett, megkönnyítve azok rögzítését.

A kezdeti műfogsorok terjedésében a porcelán alkalmazásán túl nagy szerepet játszott a kaucsuk felfedezése és kombinált alkalmazása a porcelán technikával.

Megemlítendő, hogy csak 1800-ban jött rá véletlenül egy amerikai fogorvos arra, hogy a felső protézis nem csak rugókkal rögzíthető, hanem az atmoszférikus nyomás is képes helyén tartani a pótlást. Fogtörténeti tény az is, hogy a „tökéletes” pótlás elkészítéséhez 1840-ben először hívták segítségül a fogazatról vett gipszlenyomatot.

Azonnali ideiglenes fogpótlás

Számtalan ok miatt lehet szükségünk fogpótlásra, ilyen lehet a foghúzás, egy baleset következménye vagy egyszerűen esztétikai okok.

Mivel a végleges fogpótlás előkészítése körülbelül egy hetet vesz igénybe, ezért természetesen nem várható el az elfoglalt páciensektől, hogy lecsiszolt fogakkal vagy fogak nélkül mutatkozzanak. Erre nyújt megoldást az ideiglenes fogpótlás, amely rendelőnkben azonnal elérhető! Így a végleges fogpótlás elkészülési ideje alatt is bátran mosolyoghat!

Az ideiglenes fogpótlás nagy előnye, hogy nem igényel nagy anyagi ráfordítást, mégis kényelmesebben érezhetjük magunkat tőle a fogpótlás ideje alatt. Emellett védi a lecsiszolt fogat/fogakat a különböző behatásoktól.

Hogyan készül az azonnali ideiglenes fogpótlás?

Az azonnali ideiglenes fogpótlás esetén számoljon vele, hogy több időt kell a fogorvosi rendelőnkben töltenie. Erre azért van szükség, mivel helyben, a rendelőben készítjük el az ideiglenes fogpótlást. A hosszú távú, ideiglenes koronák készítése egy napot vesz igénybe a fogtechnikai laborban. Ezek előnye, hogy a foghúzás utáni sebgyógyulás ideje alatt, akár hetekig a páciens szájában maradhatnak. Így nem kell lemondania nyaralásáról vagy külföldi útjáról sem a fogorvosi kezelés miatt!

A fogpótlás műanyagból készül, így nincsenek meg benne azok az árnyalatok, amik a végleges fogpótlásnál, azonban ez nem is követelmény. Az ideiglenes fogpótlás speciális, ideiglenes ragasztóval kerül rögzítésre, így eltávolítása is egyszerű és fájdalommentes. Léteznek azonban olyan fogpótlások is – például a kombinált pótlások (híd és kivehető fogsor kombinációja) – amelyeknél a kivitelezés során, minden munkafázis alkalmával az ideiglenes pótlást leveszi a fogorvosunk, majd a próba után visszaragasztja.

További információval kapcsolatban kérje orvosaink tájékoztatását! Jelentkezzen be a +36 30 812 5092-es telefonszámon vagy az info@hargitaidental.hu email címen!

 

Fogpótlás tervezése és meglévő alapbetegségek (cukorbetegség, autoimmun kórképek)

A cukorbetegség néhány évvel ezelőtt a fogászati kezeléseket is korlátozta, mára azonban, a fogászati eljárások fejlődésének és a modern technológiáknak köszönhetően, akár a fogpótlás is lehetségessé válhat a cukorbetegek és az egyéb autoimmun betegségben szenvedők számára.

A fogpótlás előtt minden páciensnek alapos orvosi vizsgálaton kell részt vennie. Megfelelő egészségi állapot esetén a fogpótlás minimális kockázattal elvégezhető, 18 éves kor felett. Implantátum azonban csak teljesen egészséges állcsontba helyezhető, így előtte az esetlegesen meglévő fogágybetegséget, szuvas fogat vagy gyulladást a fogbeültetés előtt kezelni szükséges. Ha a páciens nem rendelkezik elegendő csonttal az adott területen, akkor csontpótlásra is szükség lehet.

Nem végezhető el a fogbeültetés: súlyos immunológiai kórkép, súlyos, kezeletlen cukorbetegség, vérképzőszervi és véralvadási zavarok esetén, daganatos betegségek, valamint szív- és érrendszeri betegségek esetén.

Cukorbetegség esetén, a páciens kaphat implantátumot, amennyiben folyamatos ellenőrzésen vesz részt a kezelés ideje alatt, és megfelelően beállított vércukorszinttel rendelkezik. 

A cukorbetegek számára különösen fontos a megfelelő fogápolás, hiszen a nem megfelelő vércukorszint miatt nagyobb kockázata van a fogászati problémáknak és a bakteriális fertőzéseknek. A cukorbetegek esetében gyakrabban jelentkezik fogínygyulladás, gombás fertőzés, és a fogászati beavatkozások után lassabban gyógyulnak a szövetek.

Amennyiben Ön cukorbeteg vagy egyéb autoimmun betegségben szenved, mindenképpen jelezze ezt a fogorvosának a beavatkozás előtt! Szintén fontos feltüntetni az Ön által szedett készítményeket. Különösen fontos a fogorvos tájékoztatása, ha fogpótlást, fogimplantátumot szeretne, a cukorbetegség ugyanis megzavarhatja a gyógyulási folyamatot.

A megfelelően beállított vércukorszintre azért van szükség, mivel e nélkül fennáll a veszélye, hogy az implantátum nem csontosodik be, és a seb elfertőződik, mivel nincs meg a megfelelő védettség a fertőzésekkel szemben. Mivel a cukorbetegek hajlamosak fogágybetegségre, ezért ezt a beavatkozás előtt kezelni szükséges. A fogászati beavatkozás előtt és után keresse fogorvosát, hogy szájhigiéniai tanácsokkal lássa el, így ugyanis nagyobb eséllyel maradhat meg a fogpótlás, implantátum.

További információkkal kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal! Jelentkezzen be a 36 30 812 5092-es telefonszámon vagy az info@hargitaidental.hu email címen!

Fogpótlások és fogágybetegségek összefüggései

A fogak elvesztésének két leggyakoribb oka a fogszuvasodás és a fogágybetegség. Sajnos Magyarországon mind a kettő népbetegségnek számít.

A fogágybetegség (parodontitis) egy krónikus gyulladás, amelynek a hátterében a fogakon felhalmozódott lepedék (dentális plakk) és a fogkő áll. Ezeknek a hatására a fog kevésbé válik tisztíthatóvá, így a fog és az íny között elszaporodnak a baktériumok, és kialakul a gyulladás.

Az el nem távolított fogkő hatására úgynevezett tasakok alakulhatnak ki a fog mentén. Végül a fogíny elválik a gyökértől és visszahúzódik. A fogágybetegség azonban nem csak az ínyt érinti, hanem a fogak tartószerkezetét, a csontokat is. A gyulladás következtében a csontok fokozatos lebomlanak, így gyengítve a fog stabilitását. A kezeletlen fogágybetegség tehát a fogak elvesztéséhez vezethet.

A foglepedék kialakulásának esélye egyéntől függ, néhány belgyógyászati betegség esetében azonban fokozottan jelentkezik. Ilyen például a cukorbetegség, az immunrendszeri-, és az anyagcsere betegség. Rosszul illeszkedő tömés vagy fogpótlás miatt szintén kialakulhat fogágybetegség.

A fogágybetegség kialakulásának esélyét növeli a rossz szájhigiénia, a dohányzás, a cukorbetegség és egyes genetikai tényezők. Negyven éves kor felett különösen nagy hangsúlyt fektessünk a megelőzésre, hiszen ebben az életkorban a fogak elvesztéséért már nem a fogszuvasodás, hanem a fogágybetegség okolható.

A fogágybetegség kezelésének legfontosabb feladata a fogkő rendszeres eltávolítása. Amennyiben a fogágybetegség előrehaladott állapotban van, és a tasakok kialakultak a fog körül, szóba kerülhet a gyulladt szövet speciális eltávolítása vagy műtéti tisztítása. A fogpótlás mentén kialakult fogágybetegségnek is hasonló a kezelése.

A fogágybetegség néhány fogászati eljárást is megnehezíthet. Fogbeültetés (implantáció) előtt szükség lehet a csontállomány mennyiségének és minőségének növelésére (csontpótlás), hogy biztosítható legyen az implantátum stabilitása.

Amennyiben a következő tüneteket tapasztalja, forduljon fogorvosához: gyulladt, vérző íny, kellemetlen lehelet, a fogak mozogni kezdenek, az íny lilás árnyalatúvá és érzékennyé válik, fogai elszíneződtek.

Fogágybetegségben szenvedő páciensek esetében gyakrabban következhet be szív- és érrendszeri betegség és koraszülés.

Javasoljuk, hogy félévente keresse fel fogorvosát az esetlegesen kialakuló fogkő eltávolítása miatt! Így elkerülhető a fogágybetegség kialakulása, valamint a fogak elvesztése! Problémájával bizalommal forduljon hozzánk!

Kontakt sportok esetén a fogpótlások védelme fogvédővel

Számos sportágban a védőfelszerelés használata kötelező, legyen az hobbi szintű vagy versenysport. A fogvédőt azoknál a sportoknál használják, ahol ütés érheti a fejet. Általában a küzdősportokra jellemző, azonban motorversenyzőknél is alkalmazzák.

A fogvédő ütés esetén eloszlatja az ütés erejét a többi fogon, így kímélve a fogsort.  Célja, hogy védje a szájat, a fogakat, a nyelvet és az állkapcsot a különböző sérülésektől, amelyek nem csak nagy fájdalommal járnak, de komoly esztétikai és egészségi problémákat is okozhatnak.

A fogvédők kialakítása lehet egysoros vagy kétsoros. Az egysoros fogvédő csak a felső fogsort védi, míg a kétsoros fogvédő az alsó és a felső fogsort egyaránt óvja a sérülésektől. Előbbit főként a profi sportolók használják. A kétsoros fogvédő hátránya, hogy kicsit nehezebb benne a légzés.

Elkészítésük szerint a fogvédők lehetnek melegvizes, kétkomponenses (por és folyadék) vagy géles fogvédők. Amennyiben fogszabályozó is van a fogakon, csak egysoros, melegvizes fogvédő viselhető.

A fogvédő esetében fontos, hogy kényelmes legyen, jól illeszkedjen a fogakhoz és megfelelő védelmet nyújtson az ütések és sérülések ellen. Szintén fontos tulajdonság, hogy ne akadályozza viselőjét a légzésben.

A fogvédőt megvásárolhatjuk különböző sportboltokban is (előre gyártott darabok), azonban ha igazán kényelmes és biztonságos, időtálló darabot szeretnénk, akkor az egyéni fogvédőt válasszuk. Ennek a kialakításában fogorvos nyújthat segítséget.

Az egyéni fogvédő elkészítéséhez a fogorvos mintát vesz az alsó és felső fogazatról, és a levett minta alapján, a fogtechnikai laboratóriumban akár 1-2 nap alatt elkészítik a személyre szabott fogvédőt. Hogy igazán egyedi legyen, különböző színek közül is választhatunk.

Az egyéni fogvédő előnye, hogy tökéletesen illeszkedik a fogakhoz, és nem okoz idegen-tárgy érzetet sem. A küzdősportoknál lényeges, hogy a fogvédő ne mozduljon el, mivel nem csak zavaró, de veszélyes is lehet, ha megakadályozza a levegő áramlását.

Ha Ön rendszeresen sportol, akár hobbi-, akár versenyszinten, javasoljuk az egyéni fogvédő használatát!

További információval kapcsolatban kérje szakorvosunk véleményét! Jelentkezzen be a 36 30 812 5092-es telefonszámon vagy az info@hargitaidental.hu email címen!

 

Fogpótlás fajtájának kiválasztása és az életkor

A fogpótlások fajtájának kiválasztása általában nem az életkortól, hanem a foghiány mértékétől és elhelyezkedésétől függ. Kivételt képez a fogbeültetés (implantáció), amely csak 18 év felett végezhető el, amikor az állcsontok növekedése befejeződött, valamint a kivehető fogpótlás, amely az idősebb korosztályra jellemző.

Fogpótlásra bárki alkalmas lehet, akinek megfelelő az egészségi állapota és jó szájhigiéniával rendelkezik. Így tehát lehetőség van fogpótlásra akár idősebb korban is. Kizáró tényező lehet azonban bizonyos gyógyszerek szedése, súlyos véralvadási- és vérképzőszervi zavarok, súlyos, kezeletlen cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek… stb. Mivel idősebb korban ezek a kizáró tényezők gyakrabban előfordulnak, javasolt a fogpótlás előtt meggyőződni a megfelelő egészségi állapotról!

Fiatalabb korban a páciensek általában kisebb esztétikai korrekciók, egy-egy foghiány vagy a fog letörése miatt választják a fogpótlást. A korona és híd talán a legközismertebb eljárás a fogpótlások közül. Ha fogpótlásra van szükség a frontfogak területén, a cél a lehető legkedvezőbb esztétikai hatás elérése, amelyre a fémmentes fogpótlások remek lehetőséget teremtenek. A teljes kerámia korona nem tartalmaz fém vázat, így allergiások esetében is alkalmazható. Szintén megoldást jelent a fémallergiával küzdők számára a cirkónium-oxid korona, ami fémmentes, és a fogakhoz hasonlóan, fehér színű, ezért nagyon esztétikus látványt nyújt. A betétek (inlay és onlay) használata akkor javasolt, ha a fogszuvasodás vagy károsodás során nagymértékben rongálódott a fog, és a foghiányt fogtöméssel már nem lehet pótolni.

A foghiányok tartós pótlására lehetőség van fogbeültetésre, vagyis implantációra is, 18 éves kor felett. A mesterséges foggyökerek többnyire titánból készülnek, így minimális a kilökődés esélye.

Idősebb korban, amikor a páciens már kevesebb saját foggal rendelkezik, vagy egyáltalán nem rendelkezik saját foggal, akkor kivehető fogpótlás készítését javasoljuk. A kivehető fogpótlások két formáját különböztetjük meg: kivehető fogpótlások és részlegesen kivehető fogpótlások.

Természetesen idősebb korban is lehetőség van implantációra, akár 80 éves kor felett is, azonban ehhez rendelkezni kell megfelelő csontmennyiséggel. Ennek hiányában csontpótlásra lehet szükség. Szintén szükséges az implantáció elvégzéséhez, hogy a páciensnél egyetlen kizáró tényező se álljon fenn.

További információval kapcsolatban kérje szakorvosunk tájékoztatását! Jelentkezzen be a 36 30 812 5092-es telefonszámon vagy az info@hargitaidental.hu email címen!

Fogpótlások és funkcionális elvárások (beszéd, rágófunkció)

A foghiány nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem hatással lehet a beszédre és a rágófunkcióra is.

fogpotlas

Mivel a fogak segítségével rágjuk meg az ételeket, így a foghiány miatt kialakuló, csökkenő rágófunkció az emésztésünkre is hatással lehet. A hiányzó fog okozhatja ezen túl a szomszédos fogak elmozdulását vagy bedőlését, és csontleépülés, illetve az állkapocs ízület fájdalma is bekövetkezhet a hiányzó fognak köszönhetően.

A fogpótlásra tehát nemcsak azért van szükség, hogy megszüntessük az esztétikai problémát, hanem hogy helyreálljanak a funkcionális elvárások, mint a beszéd és rágófunkció.

Tapasztalataink szerint, aki foghiánnyal rendelkezik, általában szégyelli ezt a rendellenességet, így zárt szájjal beszél, ami tovább rontja a beszéd érthetőségét.

A foghiányok pótlására több lehetőség közül választhatunk. A mai fogorvoslásnak köszönhetően, bármelyik modern eljárás visszaadhatja az eredeti fog esztétikájával és funkcionális elvárásaival megegyező eredményt.

A fogpótlás előtt szükség van a foghiány, a fogak és az állkapocs állapotának felmérésére, majd fogorvosunk tervet készít a fog pótlására és javaslatot ad a páciensnek az igénybe vehető fogpótlások kiválasztására. A kezelési terv felállítása után, lenyomat készül a fogakról, amely nem jár fájdalommal, így érzéstelenítés sem szükséges.

A foghiányok tartós pótlásának legmodernebb eljárása a fogbeültetés, vagyis implantáció. Előnye, hogy szinte minden, 18 év feletti páciensnél el lehet végezni a fogbeültetést, hiszen ezek anyagát (többnyire titán) szervezetünk jól tolerálja, így a kilökődés esélye nagyon minimális. Mivel az implantátumok a foggyökerek mesterséges pótlására szolgálnak, és a valódi gyökerekhez hasonlóan viselkednek, az állcsontba való rögzülésük is megegyezik, így tökéletesen megfelelnek az eredeti fog esztétikai és funkcionális követelményeinek.

Idősebb korban, amikor már kevés saját fog áll rendelkezésre, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre saját fog, a fogpótlásnak további szerepe is van. Segít ugyanis visszanyerni a rágóképességet, helyreállítja a foghiány okozta, megváltozott arcvonásokat és megelőzi az állkapocs ízületi károsodását.

További információval kapcsolatban kérje szakorvosunk tájékoztatását! Jelentkezzen be a +36 30 812 5092-es telefonszámon vagy az info@hargitaidental.hu email címen!

Kinek és mikor ajánlott a fogpótlás?

Egy-egy hiányzó vagy letört fog nemcsak esztétikailag, hanem funkcionálisan is rontja a fogak minőségét. A fogpótlás kiválasztása sok szempont figyelembevételével történik, szerepet játszhat benne az életkor, a hiányzó fogak mennyisége és a szomszédos fogak állapota is. Az Önnek leginkább megfelelő fogpótlás kiválasztásához, kérje fogorvosunk segítségét!

fogpotlas

A fog/fogak hiánya csökkenti a rágóképességet és rontja a hangképzést, valamint a beszéd érthetőségét, ezen túl pedig a szomszédos fogak elmozdulását és bedőlését okozhatja. A fogászati érveken túl ne felejtsük el az esztétikai érveket sem, különösen, ha a foghiány látható helyen van.

Javasoljuk a fog pótlását, amennyiben

 • látható helyen van a foghiány
 • a foghiány csökkenti a rágófunkciót és rontja a hangképzést
 • egynél több fog hiányzik a fogíven
 • fogszuvasodás vagy fogágybetegség hatására a fog elszíneződik, meglazul
 • ínysorvadás esetén

A fogpótlások kiválasztása a korrekció nagyságától is függhet. Kisebb esztétikai korrekciók esetén héjkerámiák, a nagyobb méretű hiányzó fogszövet pótlására pedig betétek (inlay és onlay) alkalmazhatók.

A fog/fogak pótlására további lehetőség az implantáció, vagyis a fogbeültetés. Akkor javasolt, ha más eljárással nem érhető el olyan esztétikai és funkcionális eredmény, mint az implantációval. Az implantációra 18 éves kor felett van lehetőség, amikor már befejeződött az állcsont növekedése. Az implantáció sikerességét néhány kockázati tényező befolyásolja, mint a dohányzás, a cukorbetegség, daganatos betegségek, keringési zavarok, csontritkulásos betegségek és autoimmun betegségek.

Ha a páciens már csak kevés saját foggal rendelkezik, vagy egyáltalán nem rendelkezik saját foggal, akkor is lehetősége nyílik fogpótlásra. Ezekben az esetekben a fogpótlás rögzítése a saját fogakhoz vagy az állcsontgerinchez történik.

Konzultáljon fogorvosunkkal a lehetséges megoldásokról! Jelentkezzen be hozzánk a +36 30 812 5092-es telefonszámon vagy az info@hargitaidental.hu email címen!

Fogpótlás előtt szükséges vizsgálatok

Akár egyetlen fog hiánya is okozhat esztétikai és funkcionális problémákat, így javasolt a hiányzó fog mielőbbi pótlása. A fogpótlást minden esetben személyes konzultáció előzi meg, ahol fogorvosunk megvizsgálja a fogsort, a szájhigiénia állapotát és tájékoztat a lehetséges kezelési módokról.

A fogpótlás előtt további vizsgálatokra lehet szükség, hogy felállítható legyen a kezelési terv. Szintén elrendelheti a fogorvos panoráma röntgenfelvétel készítését, amellyel kimutathatók a rejtett fogszuvasodások, a fogtömések hibái és a fogínysorvadás.

A fogpótlás előtt megtörténik továbbá a száj előkészítése és a megfelelő szájhigiénia megteremtése, tehát a fogkő és lepedék eltávolítása, az ínygyulladás megszüntetése és esetenként a fog/fogak eltávolítása. Amennyiben indokolt, fémallergia vizsgálat is készülhet a kezelés előtt.

A koronák és hidak készítésekor lenyomat készül a fogakról, illetve szükség lehet kiegészítő kezelésre, például gyökérkezelésre. A lenyomat készítése nem jár fájdalommal, így érzéstelenítésre sem kerül sor.

Ha fogpótlásra van szükség a frontfogak területén, a cél a lehető legkedvezőbb esztétikai hatás elérése, amelyre a fémmentes fogpótlások (teljes kerámia korona, cirkónium-oxid korona) remek lehetőséget teremtenek.

Fogbeültetés (implantáció) előtt panoráma röntgen készül a fogakról és a felvétel kiértékelése, valamint a száj vizsgálata után kerül sor a pótolandó fogak meghatározására.

A műtét előtt CT-felvétel is készül, amellyel azt vizsgáljuk, hogy van-e megfelelő mennyiségű csont az adott területen, e nélkül ugyanis szükség van csontpótlásra. Fogbeültetés esetén szintén fontos az egészségügyi problémák feltárása, hiszen bizonyos tényezők kizárják az implantációt. Ezek a tényezők lehetnek: súlyos, kezeletlen cukorbetegség, daganatos betegségek, súlyos szív- és érrendszeri betegségek, véralvadási- és vérképzőszervi zavarok, terhesség, túlzott alkoholfogyasztás, erős dohányzás.

Kerámia héjat általában a fogak elszíneződésének leplezésére vagy a fog formai korrekciójára használunk. Igen látványos eredmény érhető el vele, és nagy előnye, hogy kevesebbet kell lecsiszolni a fogból, mint a hagyományos korona esetében. A kerámia héj elkészítése előtt azonban szükség lehet fogfehérítésre.

Kivehető fogpótlások esetén nagy hangsúlyt fektetünk az előkészítésre, amely így több időt is vesz igénybe. A személyes konzultáció és kezelési terv felállítása után lenyomatot veszünk, amelyet a fogtechnikus elkészít, majd elkezdődik a fogpótlás megtervezése. A fogtechnikus először próbafogsort készít. Ekkor még lehetőség nyílik a fogak formájának, méretének és állásának a módosítására.

További információval kapcsolatban kérje szakorvosunk tájékoztatását! Jelentkezzen be a 36 30 812 5092-es telefonszámon vagy az info@hargitaidental.hu email címen!

Gyakran ismétlődő kérdések

összes megtekintése

Hogyan keresheti fel a Hargitai Dental Esztétikai Fogászat és Fogpótlás Centrumot?

Címünk: 1036 Budapest, Evező u. 7.

Telefonon a 06 30 812 5092-es vagy a 06 1 367 8026-os  számokon lehet időpontot egyeztetni.

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig, előzetes telefonos bejelentkezés alapján.

Megközelíthető tömegközlekedéssel a 9-es, 109-es, 29-es és 111-es autóbusszal a Kolosy térig, valamint a Szentendrei HÉV-vel a Szépvölgyi úti megállóig.

Szakszerű fogászat a III. kerületben. Látogasson el szakrendelőnkbe és vegye igénybe széleskörű fogászati szolgáltatásainkat!

Hogyan történik a vizsgálat, a páciensek kezelése, gondozása a budapesti Hargitai Dental Esztétikai Fogászat és Fogpótlás Centrumban?

A vizsgálatok szakrendeléseinken teljesen fájdalommentesek. Fogpótlás Centrumunkba mindenki időpontra érkezik, így a várakozástól is megkíméljük kedves pácienseinket. Rugalmas nyitva tartásunkkal is igyekszünk igényeiket kielégíteni, kényelmüket szolgálni. Kimagasló szakmaiságot, professzionalizmust, empatikus hozzáállást nyújtunk Önnek, így Ön a lehető legjobb kezekben lesz nálunk!

Milyen betegeknek ajánljuk a fogpótlással foglalkozó szakrendelés felkeresését?

Fogpótlás szakrendelésünk felkeresését azoknak ajánljuk, akik valamilyen okból elveszítették egy vagy akár több fogukat, illetve egyéb rögzített fogpótlási megoldásra szorulnak. Sajnos nem csak a fogápolás minősége befolyásolja a fogazat tartósságát, szerepet játszik benne a genetika, sőt az elfogyasztott ételek összetétele is. Mindennek ismeretében ne gondolja azt, hogy feltétlenül saját hibájából szorul fogpótló kezelésre!

A mai fogorvostudomány szolgálatában már olyan technikai eszközök, anyagok és vizsgálati módszerek állnak, melyek segítségével valóban elkészíthető olyan minőségű fogpótlás, melyről szinte lehetetlen megmondani, hogy eltér az eredeti fogtól. Nem kell tehát aggódnia, hogy a foghiány örökre eltiltja a magabiztos mosolytól, a Hargitai Dental Esztétikai Fogászat és Fogpótlás Centrumban mindent elkövetünk, hogy az eredmény lenyűgözően eredetiként hasson!

A szakrendelésen a fogpótlás és implantációs fogpótlás szakértője, Dr. Hargitai Gábor várja Önt, hogy megfelelő felmérés és vizsgálatok után együtt kiválasszák az Ön számára tökéletes megoldást és kezelési tervet!

Milyen kezelésekre van lehetőség a fogpótlással foglalkozó szakrendelésen a Hargitai Dental Esztétikai Fogászat és Fogpótlás Centrumban?

A fogászatban alkalmazott fogpótlási megoldások rendívül sokfélék lehetnek, a megfelelő kiválasztásához ismerni kell a fogazat általános állapotát, illetve az adott módszerek előnyeit és esetleges hátrányait is. Nálunk, a Hargitai Dental Esztétikai Fogászat és Fogpótlás Centrumban, pácienseinket részletesen tájékoztatjuk a lehetőségekről, a fogpótlási módszerek tulajdonságairól.

Sosem beszéljük rá egyetlen páciensünket sem egy adott megoldásra, ugyanis hiszünk abban, hogy a részletes tájékoztatás után magának kell a döntést meghoznia, úgy, hogy már tisztában van az adott fogászati pótlás minden jellemzőjével.

A nálunk elérhető fogpótlások fajtái:

 1. Rögzített fogpótlások
  • Koronák
  • Hidak
  • Héjak
  • Aranykerámiai fogpótlások
 2. Fémmentes rögzített fogpótlások
  • Cirkónium vázas fogpótlások (hidak, koronák)
  • Teljes kerámia koronák
 3. Kivehető fogpótlások
  • Részleges fémlemezes fogsor
  • Teljes műanyag fogsor
  • Implantátumon rögzülő kivehető fogpótlások
  • Kombinált fogpótlások

Mit nyújt a Hargitai Dental Esztétikai Fogászat és Fogpótlás Centrum a fogpótlások terén?

Különböző típusú és fajtájú fogpótlásokra az idő előrehaladtával mindenkinél szükség lehet. A Hargitai Dental Esztétikai Fogászat és Fogpótlás Centrumban lehetőség van egyedi igények megvalósítására. Nálunk biztos lehet benne, hogy több évtizedes tapasztalatunk és a rendelő felszereltsége révén az Ön számára legjobb megoldást választjuk, mely mind funkcionálisan, mind esztétikailag megfelel a legmagasabb elvárásoknak.

Mit tegyen a vizsgálat előtt? Hogyan készüljön a vizsgálatra?

Amennyiben van lelete korábbi fogászati képalkotó eljárásról (panoráma röntgen, CT vagy MR), mindenképp hozza magával! Gyógyszerérzékenységéről, ha van, már az első vizsgálati találkozásnál tájékoztassa a fogorvost! Szükség lehet még az állandóan szedett gyógyszerek listájára (pl. véralvadásgátló), illetve az ismert alapbetegségekről se feledkezzen meg!

Teljes fogatlanság esetén mi a teendő?

Idősebb korban, amikor a páciens már kevesebb saját foggal rendelkezik, vagy egyáltalán nem rendelkezik saját foggal, akkor is javasolt a fogak mielőbbi pótlása, a beszéd- és rágófunkció visszaállítása miatt, valamint az ínysorvadás elkerülése végett. Általában két megoldás jöhet szóba teljes fogatlanság esetén: a kivehető fogpótlás, valamint az implantációs fogpótlás.

A kivehető fogpótlás (műfogsor) visszaadja a rágási funkciót és esztétikailag pótolja a fogakat és az ínyt. Amennyiben a páciens nem rendelkezik saját foggal, a rögzítés az állcsontgerinchez történik. A kivehető fogpótlás akrilátból készül, amelyet fém részekkel erősítünk meg. A kivehető fogpótlások két formáját különböztetjük meg: kivehető fogpótlások (teljes fogatlanság esetén) és részlegesen kivehető fogpótlások (kevés saját fog esetén).

A kivehető fogpótlás előnye:

 • könnyen eltávolítható,
 • visszanyerhető a beszéd- és rágási funkció,
 • költséghatékony megoldás.

A kivehető fogpótlás hátránya:

 • kevésbé esztétikus és stabil megoldás,
 • idegen-test érzet.

Implantációs fogpótlásra akár idősebb korban is lehetőség van, ehhez azonban megfelelő csontmennyiségre van szükség az adott területen. Ennek hiányában csontpótlásra lehet szükség. A csont pótlása szájsebészeti műtét keretében történik, és viszonylag hosszú a gyógyulási ideje (kb. 6 hónap). A beavatkozás történhet szintetikus úton előállított csontpótló anyag, állati eredetű csontpótló anyag, valamint a páciens saját csontjának felhasználásával.  Csak akkor kerülhet sor az implantátum beültetésére, ha a csontosodási folyamat befejeződött.

Az implantációs fogpótlás nagyobb stabilitást jelent a kivehető fogpótlással szemben, emellett kiváló esztétikai eredmény érhető el vele, és szinte tökéletesen visszaadja az eredeti fog funkcióját és élettartamát.

Az implantációs fogpótlás további előnye, hogy szinte bárkinél elvégezhető, akinél nem áll fenn kizáró tényező: súlyos, kezeletlen cukorbetegség, daganatos betegségek, súlyos szív- és érrendszeri betegségek, véralvadási- és vérképzőszervi zavarok, túlzott alkoholfogyasztás, erős dohányzás.

Az implantációs fogpótlás előnye:

 • esztétikus és természetes hatású,
 • tartós megoldás (élettartama a természetes fogak élettartamával azonos lehet),
 • nem okoz allergiás reakciót, így fémallergia esetében is alkalmazható,
 • a kilökődés esélye minimális,
 • teljes mértékben visszaállítja a korábbi rágó- és beszédfunkciót.

 

Az implantációs fogpótlás hátránya:

 • rossz szájhigiénia, fogszuvasodás, fogágybetegség esetén csak az előbbiek megszüntetése után végezhető el a beavatkozás,
 • költségesebb beavatkozás,
 • hosszabb időt vesz igénybe a végleges implantátum elkészítése és behelyezése,
 • csontpótlásra is szükség lehet.

További információval kapcsolatban kérje szakorvosunk tájékoztatását! Jelentkezzen be a +36 1 367-8026-os telefonszámon vagy az info@fogorvos-fogaszat.hu email címen!

További Szolgáltatások

+36 30 812 5092 +36 1 367 8026
1036 Budapest, Evező u. 7.
Időpontot kérek